Genel Kullanım Sözleşmesi Yazdır

 • 6

TARAFLAR VE KONU

İşbu sözleşme https://web.alomaliye.com internet sitesinden (bundan sonra Timecom olarak anılacaktır) ürün (bundan sonra ÜRÜN/ÜRÜNLER olarak anılacaktır) satın alacak kişi (bundan sonra KULLANICI olarak anılacaktır) ile Üniversiteler Mah. Hacettepe Teknokent Safir C Blok Kat:11 No:81 Beytepe – ANKARA adresinde (Tel: 312 232 46 43; E-posta: alo@alomaliye.com bulunan satıcı firma TIMECOM BILGISAYAR YAZILIM LTD. ŞTİ. (bundan sonra Timecom olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda doldurulan, ÜRÜN ile ilgili özelliklerin, nitelik-niceliğinin, satış fiyatının, satış bedelinin tahsilat usül-şartlarının ve satış tarihinin belirtildiği sipariş formu ile Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 • Barındırma Servisleri ile ilgili hükümler

  Timecom kullanıcıları, kendilerine tahsis edilen disk bölümlerinde ve veritabanlarında barındırdıkları veri ve içeriklerden sorumludurlar. Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Uluslararası Fikir/ Sanat Eseri, Patent ve Marka haklarına muhalefet eden, her tür formattaki yazı, ses ve görüntü verilerinin (Kitap, Müzik Notaları, MP3, Video...vb), eser sahibinin izni olmaksızın kamuya dağıtılmasına ve kendilerine tahsis edilen disk alanında bulundurmalarına müsaade edilemez. Timecom, yukarıda tanımlandığı şekilde bir veri tespit ettiğinde kullanıcıya sağladığı servisleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar.

  Kullanıcının kendilerine tahsis edilen disk bölümlerinde ve veritabanlarında çalıştırdıkları uygulamaların, diğer kullanıcılarla paylaştıkları servisleri sabote etmesi durumunda, Timecom diğer kullanıcıların selayeti açısından kullanıcıya sağladığı servisleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar. Barındırma servislerinin Disk Alanı, Veritabanı Alanı ve Veritrafiği (Bant Genişliği) kota kapasitelerinin aşılması durumunda, aşım oranındaki hizmet bedelleri her ay otomatik olarak fatura edilerek kullanıcıya yansıtılır, fatura ihbarı kullanıcıya e-posta ve SMS ile iletilir. Sınırsız disk alanına sahip hosting paketlerinde kullanıcıya sağlanan disk alanı yedekleme, kurumsal/kişisel depolama merkezi, dosya sunucusu, dosya transfer merkezi olarak kullanılamaz. Timecom bu yönde bir kullanım tespit ettiğinde kullanıcıya verdiği servisi iptal etme hakkını saklı tutar. Hizmet Aşım Bedellerinin son ödeme tarihi fatura oluşturulmasını takip eden 5 iş günüdür. Hizmet Aşım Bedellerinin ödenmemesi durumunda sağlanan servisler durdurulabilir.

 • İçerik ile ilgili hükümler

  5651 sayılı yasa gereği, Timecom bir “yer sağlayıcı”dır. Timecom, hizmet sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Ancak, uluslararası ve yerel kanunlarca hükme bağlanmış veya uluslararası ve yerel kanunlarca hükme bağlanmamış ancak kutsal ve manevi sayılan değerlere saldırıda bulunan, kamu hassasiyeti teşkil eden, ve Kumar, Pornografi, Bilişim Korsanlığı, Kimlik Avcılığı, Umut Tacirliği, SPAM faaliyeti gibi içerik barındıran ve üzerinde herhangi bir güvenlik açığı tespit edilmiş internet sitelerinin yayını kullanıcıya haber verilmeksizin durdurulabilir. İçerikten zarar gören ve usulüne göre başvuran kişilerin bildirimi üzerine, yahut yetkili makamlardan gelen talepler ve emirler doğrultusunda, internet siteleri denetime tabi tutulabilir, gerekli görüldüğü taktirde internet sitelerinin yayınları kullanıcıya haber verilmeksizin kısmen veya tamamen durdurulabilir.

 • SMMM/YMM/Bağımsız Denetim Firmalarına Kurulan Paket servis ile ilgili hükümler

  Timecom, meslek mensuplarına (SMMM,YMM, Bağımsız Denetçi) özel olarak hazırladığı tasarımları paket halinde kullanıcıya sunar. Kullanıcı hazır paketlerinden bir tanesini seçerek/satın alarak hizmet alımını başlatır.  Bu paket içerisinde alan adı tescil, seçilen pakete göre eposta servisi ve disk alanı (barındırma) mevcuttur. Kullanıcı seçilen paketin dışarısına çıkamaz. Kullanıcı disk alanını veya eposta hesap açma sınırını geçtiğinde ek ücret ödemekle yükümlüdür.  Sunulan paketin içeriği https://web.alomaliye.com adresinde Timecom tarafından ilan edilir. Paket türüne göre, kullanıcıya güncel mevzuat haberleri Timecom tarafından gönderilir. Gönderilen mevzuat haberlerinin sıklığı ve haberlerin çeşidi Timecom mevzuat ekibi tarafından belirlenir. Kullanıcı isterse, kendisine sağlanan yönetim paneli aracılığı ile yeni mevzuat haberleri ekleyebilir, duyurular yayınlayabilir.

 • Web Site Paketlerinin dışına çıkılması ve özel tercihler ile ilgili hükümler

  Timecom, kullanıcıya sunmuş olduğu web site paketlerini düzenli olarak kontrol eder. Kullanıcıya verilen yönetim paneli vasıtasıyla kullanıcının eklediği özel içeriklerden Timecom sorumlu değildir. Kullanıcı, kendisine sunulan hazır tasarımların dışına çıkamaz. Hazır tasarımların ve içeriklerin dışına çıkıldığının tespiti halinde Timecom hizmeti durdurma hakkını saklı tutar. Kullanıcıya sunulan paket hizmetler https://web.alomaliye.com adresinde belirtildiği gibidir. Harici bir hizmet Timecom tarafından sağlanmaz ve desteği verilmez. 

  Kullanıcı kesinlikle Timecom sistemlerini diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz. Kullanıcı hiçbir şekilde Timecom sistemlerinin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde, uygulamalarda, bu ve benzeri hiçbir teşebbüste bulunamaz. Örnek olarak (fakat bunlarla sınırlı değildir) Sisteme yada sistemin herhangi bir bölümüne yetki dışı izinsiz giriş, kullanım, güvenlik taramaları, sistem kaynakları ve trafiğini ölçme ve test işlemleri, email bombardımanı, DoS (Denial Of Service) saldırıları ve sistemi aşırı yükleme girişiminde bulunan saldırılarda bulunmak yasaktır. Timecom bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı bildirimsiz fesih etme hakkına sahiptir.

 • Şifrelerin Saklanması ile ilgili hükümler

  Timecom, web site paket kurulumunu yaptıktan sonra yönetim paneli, eposta hesapları gibi şifreleri kullanıcıya teslim eder. Teslim tarihinden sonra Timecom'un şifre güvenliği ile ilgili sorumluluğu biter, kullanıcı sorumluluğu başlar. Kullanıcı, üçüncü taraflarla paylaşacağı, bilgisayarına bulaşan virüslerden veya hacklenme yöntemlerine maruz kalmasından dolayı şifre kaybetmesi durumunda Timecom sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, kendi web sitesinin şifrelerini saklamakla, güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Kullanıcı, web sitesine kuracağı her türlü eklenti, güncelleme, upload vasıtasıyla yüklenen sabit dosyalardan sorumludur. Timecom, sunduğu paketler dışındaki hiçbir hizmete destek sağlamaz.

 • Eposta Servisleri ile ilgili hükümler

  Timecom e-posta sunucularının, 3. kişilerin e-posta adreslerine istenmeyen, rahatsız edici veya reklam içerikli yığınsal e-posta gönderilmesi maksadı ile kullanılmasına müsaade edilemez. Timecom şikayet, diğer bildirimler veya uyarı sistemleri doğrultusunda, istenmeyen, rahatsız edici, reklam içerikli yığınsal e-posta gönderimi tespit ettiğinde kullanıcıya sağladığı servisleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar.

 • Muhasebe İşlemleri ile ilgili hükümler

  Timecom tarafından, kullanıcılarına ait ürün ve hizmetlerin alan adı tescil süre sonu, sözleşme yenileme uyarıları, kullanıcının belirttiği e-posta adresine son ödeme tarihine veya alan adının tescil süresinin bitimine 15, 7 gün kala bildirilir. Bu mesajlar içindeki ürün fiyatı bilgisi, hatırlatmanın gönderildiği tarihteki ürün fiyatı bilgisi olup, fiyat değişikliği yapılan dönemlerde hatırlatma periyodları arasındaki zaman farkları nedeni ile ödeme sayfası ve tarafınıza gönderilen hatırlatmadaki ürün bedelleri farklılık gösterebilir. Bu tip durumlarda https://web.alomaliye.com adresinde ilan edilmiş olan ürün fiyatı esas alınır. Son ödeme tarihine kadar müteakip dönemin bakiyesinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda ilgili ürün veya hizmet durdurulur. Son ödeme tarihini 3 gün geçmiş ve halen bakiyesi tahsil edilememiş veya bakiyesi eksik olan ürün veya hizmetlerin kullanıcı tarafından tekrar yenilenmeyeceği kabul edilerek sözleşme fesih edilir ve bu ürün ve hizmetlere ait veriler ve bu hizmet dahilinde kullanıcı veya kendi ziyaretçileri tarafından oluşturulan içerik silinir. Sözleşmenin fesih edilmesi ile birlikte Timecom‘dan sağlanan ürün ve servisler konusunda kullanıcıya karşı sorumlulukları sona erer. Sözleşmenin fesih edilmesi ile birlikte kullanıcının bu ürün veya hizmetler üzerindeki hakları sona erer. Bu ürün veya hizmetler artık başka bir kullanıcı tarafından satın alınabilir.

  Havale taahhüdü ile oluşturulan siparişlerde ödeme dekontunun doğrulanması iş günlerinde 2-3 saat, hafta sonu ve resmi tatil süreçlerinde ise 2-9 gün kadar sürebilir. Bu nedenle, havale taahhüdü ile oluşturulan siparişlerde dekont doğrulanmasındaki gecikmelerden, ve bu gecikmelerden doğabilecek zarar ve mağduriyetten Timecom sorumlu tuttulamaz. Timecom bu tip gecikmelerin bertaraf edilmesine ilişkin Otomatik Ödeme ve İnternet üzerinden kredi kartı ile ödeme seçenekleri sunmaktadır.

  Timecom haber vermeksizin, sağladığı servis ve ürünlerin fiyatlarında değişiklik yapabilir, güncel ürün fiyatları https://web.alomaliye.com adresindeki ilgili ürünün sayfasında ilan edildiği gibidir. Timecom haber vermeksizin sağladığı servis ve ürünlerin kapsamlarında değişiklik yapabilir, güncel ürün kapsamlar adresindeki ilgili ürünün sayfasında ilan edildiği gibidir.

 • Ücret İadesi ile ilgili hükümler

  Kullanıcı , satın aldığı ürün veya hizmetlerden memnun kalmadığı taktirde, ürünün satış tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, "eposta veya telefon ile" satış sonrası destek hizmetini kullanarak para iadesi talebinde bulunabilir. Timecom para iadesini kullanıcının doğrudan kredi kartına veya beyan ettiği banka hesap numarasına yapar. Havale veya EFT yolu ile yapılacak para iadelerinin kullanıcının beyan ettiği banka hesabına geçmesi 2-3 iş günü sürebilir.

  Kullanıcının beyanını takiben, kullanıcının kredi kartına gerekli iade yapılacaktır. Aksi takdirde kullanıcı aleyhine oluşabilecek zarar ve ziyandan Timecom sorumlu tutulamaz. Kullanıcının Timecom operatörlerine haber vermeden satışı iptal ettirmesi durumunda, bankadan dönecek olan "Charge Back" ihbarlarına istinaden satılan ürün ve hizmetler Timecom tarafından alıkonulabilir, kullanıcı hesabı durdurulabilir.

  İçinde "Tescilli Marka yada Patent" isimleri geçen alan adları için sadece hak sahipleri başvurabilirler. SSL sertifikalarının onay ve teyid süreçlerinde, içinde "Tescilli Marka yada Patent" isimleri geçen alan adlarının başvuruları eğer başvuru yapan merci hak sahibi değil ise red edilebilir. Bu denetimler VeriSign tarafından otomatik ve eksper analizi ile iki kademeli olarak yapılır. Denetim sonucuna istisna yapılabilmesi, itiraz edilebilmesi veya kararın sorgulanabilmesi mümkün değildir. İşbu sebeple olumsuz neticelenen başvuruların ödemeleri kullanıcıya iade edilir.

  SSL Sertifikalarının, Timecom'un sağladığı kurulum kılavuzlarına uyulmayarak, kullanıcı tarafından, bilgisayarına hatalı kurulması veya Sertifika İmza Talebi üretimi esnasında kendi bilgisayarı üzerinde oluşturduğu özel anahtarını silmesi gibi durumlarda, ürünün ilk satış tarihinden itibaren 7 gün içinde kullanıcıya yeni bir sertifika sağlanır. Ücret iadesi yapılamaz.

  İptal ve iade yalnızca yeni satın alımlarda geçerlidir, yenilemeler ve paket değişiklikleri iptal ve iade kapsamında değildir.

  Alan adı tescil ürünlerinin, SSL Sertifikalarının ve Yazılım Lisans ürünlerinin ücret iadesi yürütme açısından mümkün değildir ve ücret iade koşullarının dışındadır.

 • Alan Adı Tescil ile ilgili hükümler

  Alan adı tescil ürünleri “ilk gelen alır” prensibi ile sağlanabilmektedir. Tescil haklarının dağıtımı ABD menşeli ICANN (www.icann.org) tarafından ve anlaşmış olduğumuz METUNIC tarafından sağlanmaktadır. ICANN/METUNIC tarafından yönetilen kök sunuculardaki alan adı tescil veritabanları 8 saatte bir güncellenmektedir. Timecom üzerinden satın alınan bir ürün 1-2 saat ara ile başka bir tedarikçi üzerinden ve farklı bir kullanıcı aracılığı ile sipariş verilebilir. Veritabanlarının güncelleme periyodundan kaynaklanan bu tip durumlarda sözkonusu alan adının Timecom tarafından tescil edilememesi vukuu bulabilir. Böyle durumlarda kullanıcıya ücret iadesi yapılır ve ücret iadesi ile ilgili hükümler tatbik edilir.

  Havale taahhüdü ile siparişi oluşturulan alan adı tescil ürünleri, havale taahhüdü ile oluşturulan siparişlerin dekont doğrulamasından kaynaklanabilecek gecikmelerden dolayı havale taahhüdü yapan kullanıcıya sağlanamayabilir. Aynı ürün farklı bir kullanıcı aracılığı ile kredi kartı kullanılarak sipariş verilmek sureti ile anında Timecom veya başka bir tedarikçi aracılığı ile satın alınabilir. İş bu sebeple havale taahhüdü ile siparişi oluşturulan alan adı tescil ürünleri için, ürünlerin havale taahhüdü ile sipariş oluşturulan kullanıcılara sağlanması hususunda bir teminat yoktur. .com, .net, .org . info, .biz, .info tescil ürünleri ABD malıdır, hizmetin alındığı yer ABD dir. Bu alan adlarının tüm operasyonları ABD de gerçekleşmekte, bütün operasyonlar, transfer , ücretlendirme ABD kanunlarınca ve ICANN hükümlerince denetlenmektedir. .com .net .org ... gibi ABD menşei alan adları konusunda her tür uzlaşmazlık ve ihtilaf sadece ICANN tarafından tayin edilmiş olan güvenilir hakem heyetlerince veya mahkemelerce çözümlenebilir. Başka karar merciilerinin verdiği kararlar ancak uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirilebilirler. Uzlaşmazlık konusundaki prosedür ve yönetmelikler ICANN tarafından bu adreste ilan edilmektedir ve güncellenmektedir: https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en. ABD menşei alan adları ile ilgili işlemler ve operasyon akışı değişiklik gösterebilir. Bu alan adlarının operasyonları, (transfer, uzlaşmazlık, hatırlatma ve kontrol mesajları ..vb) esnasında tüm dünyadaki tüketiciler ICANN tarafından yürürlüğe konulan ve konulması planlanan yabancı dilde ek sözleşme, e-posta ve formlar ile karşılaşabilirler. ICANN bütün akredite yazmanların sözleşmelerinin uygunluklarını denetlemektedir. İşbu sözleşmedeki parantez içindeki ingilizce bölümler ICANN tarafından denetim amaçlı olarak zorunlu tutulmuştur. .tc uzantılı alan adları ile ilgili uzlaşmazlıklar, .tc operatörünün https://www.tc/alan-adi-uyusmazliklari adresinde ilan ettiği şekilde çözülür.

  Bütün yeni tescil edilmiş TLD alan adları için “Yeni Yaratım Süreci” (Add Grace Period) 5 gündür. (https://www.icann.org/news/announcement-2008-12-17-en), ancak zaman dilimi farkı sebebi ile EMEA bölgesinde 4 gün olarak uygulanabilmektedir.

  Tescil süresi dolmuş ve kullanıcı tarafından tescil yenilemesi yapılmamış (.com .net .org .info, com.tr ...vb uzantılı ICANN denetiminer tabi olan alan adları) alan adları ”Yenileme Askısı” periyodu içine düşerler. “Yenileme Askısı” (Renew Grace Period) .COM, .NET .ORG ve.INFO alan adları için 29 gündür. Yenileme Askısı sürecinde kullanıcı tarafından yenileme yapılmadığı sürece alan adı sahibi Timecom dur. Bu zaman zarfında kullanıcı tarafından yenileme yapıldığında alan adı tekrar kullanıcıya aktarılarak kullanıma açılır.

 • Veri Yedekleme ile ilgili hükümler

  Timecom, kullanıcılarına tahsis edilen disk bölümlerinde ve veritabanlarında barındırdıkları verileri çeşitli şekillerde yedeklemektedir. Ancak Timecom kullanıcılara ait verilerin yedeklenmesi hususunda sınırlı sorumludur. Verinin değeri ve önemi ancak kullanıcı tarafından takdir edilebilir. Değeri ve önemi yüksek verilerin kullanıcı tarafından daha sık kendi lokal alanına yedeklenmesi gerekir. Timecom, kullanıcılarına tahsis edilen disk bölümlerinde ve veritabanlarında barındırdıkları verilerde oluşabilecek kayıplar için sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, yedekleme ve kaydetme işlemlerini bilmiyor ise dışarıdan teknik destek almakla sorumludur.

  Timecom sağladığı genel servislerin ve sistemlerinin imaj yedeklerini periyodik olarak almaktadır. Bu yedek dosyaları sadece büyük sistem sorunlarında yeniden yapılandırma amaçlı olarak Timecom tarafından kullanılabilir. Kullanıcı içeriklerinin yedekleri bu yedeklerden geri kurulamayabilir.

 • Destek Hizmeti ve Kullanım Koşulları ile ilgili hükümler

  Kullanıcı, hizmet paketi dahilinde admin@alomaliye.com adresine ileteceği web sitesi ile alakalı konularda yardım ve destek talebinde bulunabilir. Timecom, yardım ve destek taleplerini 20 iş gününde olumlu veya olumsuz olarak değerlendirerek yanıtlar. Doğabilecek gecikmelerden veya sözleşmeye aykırı durumlardan dolayı verilemeyecek hizmetlerden Timecom sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bu konuda hiçbir hak talep edemez. Timecom'un istihdam ettiği "Nitelikli Personel” sadece iş günleri mesai saatleri dahilinde çalışmaktadır. Mesai saatleri dışında gündeme gelmiş ve sadece nitelikli personel tarafından çözümü mümkün olan, kullanıcı kaynaklı problem ve istekler, ancak nitelikli personelin mesaiye başladığı andan itibaren çözümlenebilirler. Hadisenin vukuu bulunduğu anda nitelikli personelin mevcut olmaması halinde, operatör konunun ne kadar zaman sonra çözümlenebileceğini kullanıcıya bildirir.

  Kullanıcının Elektronik Posta Adresine (Email) yapılan tüm bildirimler, Tebligat Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Kullanıcıya yapılmış sayılır. Kullanıcı İletişim e-mail adresini güncel tutmakla, adres değişikliklerini Timecom'a bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine yapılan bildirim, bizzat kullanıcının kendisine yapılmış addedilir.

  Kullanıcı, Timecom'un ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda Timecom, sözleşmeyi fesih etme, askıya alma, dondurma vb. her türlü hakkını saklı tutar. Kullanıcı, böyle bir durumun varlığı halinde herhangi bir maddi ve/veya manevi zarar iddiasında bulunamaz ve Timecom'un sorumluluğuna giremez. Aksi halde Kullanıcı, Timecom’ un bu durumdan kaynaklanan her türlü zararını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Kullanıcı iş bu URL adresinden hizmet almakla , servis kullanım şartlarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, işbu Sözleşme’deki hizmeti satın almakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, FTP/Eposta ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

  Kullanıcı, Bilişim Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Ceza Hukuku kapsamı da dahil olmak üzere sunulan hizmet aracılığı ile 3. Kişi ve kurumların her türlü kanun ve mevzuattan kaynaklanan haklarını ihlal etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konu ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü hukuki eylemden ve hukuka aykırı içerikten Kullanıcı sorumlu olup, ödenecek ücret ve sair tazminatlar sadece Kullanıcı tarafından üstlenilecektir. Kullanıcı, Timecom'u her halükarda bu ilişkiler ve konuların dışında tutacağını kabul eder. Buna rağmen herhangi bir sebeple Timecom aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde Kullanıcı, Timecom'un ve 3. kişilerin de uğradığı/uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir. Kullanıcı'nın hukuka aykırı eylemleri sebebi ile Timecom aleyhine hukuki, idari ve /veya cezai takibata girişilmesi halinde Timecom'un davayı ihbar, rücu vb. tüm hakları saklıdır. Kullanıcı hangi gerekçe ile olursa olsun İÇERİK bakımından Timecom'un sorumlu olduğu iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Kullanıcı ne suretle olursa olsun, lisanssız yazılım kullanılamaz, sunulan paketlerin dışında özel bir yazılım kuramaz, kullandırılamaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı ve 3. şahısların onayı olmadan gönderilen reklam içerikli e-posta (SPAM) gönderimi yapılamaz. İnternet kullanıcılarına, kullanıcıların istekleri dışında sıklıkla ya da dosya boyutu açısından rahatsız edecek e-mailler yollayamaz. İnternet kullanıcılarına istekleri dışında ticari reklam mailleri yollayamaz. Paylaşımlı hosting paketlerimizin saatlik mail gönderim limiti 50 ile sınırlıdır. Kullanıcı posta yolu ile 10 mb den büyük dosya gönderemez.

  Kullanıcı, bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanma, üçüncü kişilerin şifrelerini çalma, sunucuya kötü niyetli yazılım kurma gibi durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla buna benzer durumlardan doğabilecek 3. Kişilerin zararları da dahil olmak üzere maddi ve manevi her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu ve bundan dolayı hesabının Timecom tarafından web sitesinin ve diğer hizmetlerin askıya alınabileceğini kabul ve taahhüt eder.

  Sunucularında kabul edilmeyen materyallere şunlar dahildir:
  Top site’lar
  Hotlink'ler
  USENET ve tüm IRC (Internet Relay Chat) script,
  bot benzerleri Resim,
  Dosya Barındırma Script (Mirror Script) ve Yazılımları - (Photobucket, Tinypic benzeri, Rapidshare, vb...)
  Ücretli ya da ücretsiz olarak video, dosya, backup, doküman vb. dosya barındırma, arşiv oluşturma veya script kullanımı
  Mail Bombing,
  spam script ile e-mail gönderimi girişimleri
  Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları ile kötü niyetli trafik oluşturma
  Proxy script’leri
  MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri
  Spamdexing,
  Black Hat SEO site yayınları Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)
  Web veri toplayıcıları ve index servisleri (Google Cash/AdSpy dahil)
  Anonim veya toplu SMS ağ geçitler
  Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)
  Escrow hesabı/Banka Tahvilleri Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri Dolandırıcılık siteleri (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
  Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vb.) her tür yayını
  Bit torrent veya diğer P2P (peer-to-peer) uygulamaları, tracker ya da istemci olarak Counter-strike, half-life, battlefiled1942, vb. oyun script, içerik ve yayını Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar Malicious (Kötü niyetli) yazılım, Fraudent (Sahte) içerik, Phishing (Kimlik avı) girişimleri Sunucunun ya da ağın performansını etkileyecek herhangi bir kod yazılımı Denial of Service attacks (DDOS), Bruteforce, Syn Attack gibi servis saldırıları İzinsiz system veya ağ güvenlik açığı test etmek, güvenlik ya da kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek amaçlı girişimde bulunma Spoofing/Impersonation sızdırma ve taklit bildirim yada mail gönderimi Dışarıdan erişilebilir ya da şifre korumalı proxy sunucuları veya anonim olarak kullanılan proxy servisleri Open Proxy sunucuları, Relay mail sunucuları, DNS Recursion gibi hizmetler ile ağın kötüye kullanımı Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri Müstehcen içerikler (Çıplaklık, pornografi veya benzer içerik) Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz kullanımları – ihlalleri Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve Şiddete teşvik eden, tehdit, nefret içerikler Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler
  Yasadışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler (Silah kaçakçılığı, kumar (bahis, piyango)), Vatandaşlık haklarını sabote eden illegal oluşumlar,
  Yatırım siteleri (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri) Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı
  Fatura Tahsilat siteleri vb... Timecom, sunucularında lisansız uygulama kullanımına izin vermemektedir. Gerekli hallerde Timecom hizmeti kullanıcıya haber vermeksizin sonlandırabilir.

 • Sözleşmenin Geçerliliği Aykırılık ve Feshi

  Kullanıcı, satın alma tarihinden itibaren 1 yıl boyunca bu sözleşmenin geçerli olacağını kabul eder. Kullanıcı, istediği her zaman sözleşmeyi yazılı bildirim ile feshedebilir. Feshin iade talebi olarak değerlendirilmesi için iade politikasına uygunluğu esastır. İade politikası kapsamına girmeyen fesihlerde ücret iadesi talep edilemez. Kullanıcı'nın bu sözleşmede veya tüm Timecom politika ve Sözleşmelerinde belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, Timecom, Kullanıcı sağlanan servisleri ihlalden hemen sonra yapılacak yazılı bildirim ve kayıtlı eposta adresine bildirim ile sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, Kullanıcı'nın önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

  Tarafların işbu sözleşmede belirtilen şartları ihlal etmesi halinde durum karşı tarafa derhal yazılı/elektronik olarak bildirilir; söz konusu bildirimden itibaren 10 iş günü içerisinde sözleşmeye aykırılığın giderilmemesi halinde ilgili taraf başkaca bir ihtara veya bildirime hacet kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilir.

  Kullanıcı'nın hizmetlerle ilgili tahsilatlarının gerçekleştirilememesi durumunda, Timecom sözleşmeyi sonlandırabilir, hizmeti durdurabilir, askıya alabilir. Böyle bir fesih halinde Kullanıcı zarara uğradığından bahisle herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda, Timecom'un önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

 • Uyuşmazlıkların Çözümü ile ilgili hükümler

  İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 • Mücbir Sebep ile ilgili hükümler

  Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

  Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

 • Bölünebilirlik

  İşbu Sözleşme’nin bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün uygulanamaz veya geçersiz oluşu, Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir.

 • Tarih ve İmza ile ilgili hükümler

  İş bu sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda okunup onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

 

Bu sözleşme ile ilgili soru ve sorunlarınızı alo@alomaliye.com adresindeki hukuk departmanımıza iletebilirsiniz.


Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

<< Geri

Powered by WHMCompleteSolution